Home page

Publications and reports

Թվայնացումը հարկային վարչարարությունում։ Արդյո՞ք կառավարությունները պատրաստ են։
Շշալցված ջրեր Միջազգային շուկայի հետազոտություն
Иран Краткий обзор экономики
Ֆինանսական տեխնոլոգիաներ՝ իրականություն, թե՞ ֆուտուրիզմ
Service Sector in Armenia
ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL IN SOUTH CAUCASES AND BALTIC SEA COUNTRIES
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՏ  ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Տնտեսական աճի հնարավորությունները ՀՆԱ կանխատեսում 2016

1 2 3